Zorgmanege Prinses Margriet Manege Westerbork

Prinses Margriet Manege >

 
ZorgManege Westerbork


Klachtenprocedure

Heb je een klacht, wat kan je doen??

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de ZorgManege Westerbork. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de ZorgManege of een begeleider van de ZorgManege.

Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt.

 Bespreek de klacht met je begeleider op een rustig tijdstip.

 Maak met de coördinator (Marijke Galema) een afspraak om over de klacht te praten. Neem je ouders of vertegenwoordigers mee.

 Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de ZorgManege.
Dit is: Carmen Echobardo, 049-1755580576, echobardo16@gmail.coml

 Voor cliënten waarvoor zorg verleend wordt vanuit BEZINN dan kan de klacht ook besproken worden met een vertrouwenspersoon van BEZINN. www.bezinn.nl 0592-300033

 Bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris van de ZorgManege. Deze helpt je bij het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt.
Dit is: Anne Marie Mein – Grube  mail@annemariegrube.nl

 Voor cliënten waarvoor de zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet kan de klacht ook besproken worden met een vertrouwenspersoon van AKJ. www.akj.nl, 088-5551000Wanneer je er niet uitkomt met begeleider/coördinator of vertrouwenspersoon kan je een brief schrijven naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Vermeld in de brief:
• Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van  diegene die je helpt bij het maken van de brief;
• De naam, adres en telefoonnummer van de ZorgManege en de persoon over wie je een  klacht indient:
ZorgManege Westerbork, Oude Beilerweg 29, 9431 BZ Westerbork, 06-13867144 of 0593-332180;
• Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht  hebt;
• De reden waarom je hier een klacht over hebt;
• Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te  komen;
• Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de landbouw c.a.
Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen
of email: info@iar.nl

Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de klachtencommissie
www.iar.nl/klachtencommissie

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de ZorgManege komt om meer informatie te vragen aan jou en aan de ZorgManege.
Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de ZorgManege en jij zouden kunnen verbeteren.

De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.Je mag de brief ook sturen aan de geschillencommissie Landbouwzorg.
De geschillencommissie kent een formeler procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.
Vermeld in  de brief:
• Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van  diegene die je helpt bij het maken van de brief;
• De naam, adres en telefoonnummer van de ZorgManege Westerbork en de persoon over  wie je een klacht indient:
ZorgManege Westerbork, Oude Beilerweg 29, 9431 BZ Westerbork, 0593-332180;
• Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht  hebt;
• De reden waarom je hier een klacht over hebt;
• Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht  te  komen;
• Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de landbouw c.a.
Geschillencommissie Landbouw en Zorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen
of email: info@iar.nl

Je kunt ook gebruik maken van het formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie
www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg.nl


De Geschillencommissie Landbouwzorg gaat de geschillen behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de ZorgManege en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren.
Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg je geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50,00. Na aanmelding van je geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de geschillencommissie . De commissie geeft aan wie gelijk heeft in het geschilWil je meer informatie?
Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie werkt.


Het laatste nieuws

Facebook